Chantier CLASSIC Panama

PAM zet zich in voor de klanten

Saint-Gobain PAM

PAM zet zich in voor zijn klanten

Saint-Gobain PAM stelt alles in het werk om zijn klanten tevreden te stellen. Het bedrijf is oprecht toegewijd aan kwaliteit, niet alleen vanuit economisch, maar ook vanuit ecologisch oogpunt. Duurzame ontwikkeling, een belangrijk criterium voor de moderne consument, staat centraal in het bedrijfsbeleid.

De koolstofbalans

De koolstofbalans is een hulpmiddel voor de berekening van de uitstoot van broeikasgassen: het houdt rekening met de primaire en eindenergie van producten en diensten. Het probeert verschillende uitdagingen (demografisch, ecologisch en geostrategisch) aan te pakken, maar ook de klimaatgevolgen ervan (broeikaseffect, woestijnvorming, stijgend water, verlies van de biodiversiteit). Saint-Gobain PAM helpt zijn klanten bij het opstellen van een koolstofbalans van hun werf door het aanleveren van ‘productmilieuverklaringen’ in overeenstemming met de normen voor levenscyclus analyse (EN 14044 en EN 15804).

Levenscyclus analyse (LCA)

LCA is een effectieve methode voor het beoordelen van de milieueffecten van een product, dienst of proces. LCA gaat verder dan de koolstofbalans omdat het een analyse van verschillende impacten mogelijk maakt. Met deze analyse kan de milieu-impact van een product of dienst (watertransport) gedurende zijn hele levenscyclus, van de productie tot de recycling ervan, worden geëvalueerd.

Total cost of ownership - TCO (de analyse van de levenscyslus kosten)

Deze analyse houdt rekening met de kosten van de leiding tijdens de volledige levensduur ervan. Deze duur omvat de aankoop, de plaatsing en het onderhoud, en er wordt ook rekening gehouden met de recycling aan het einde van de levensduur. De nodulair gietijzeren oplossingen van PAM hebben een opmerkelijk rendement dankzij hun zeer beperkte onderhoud, hun dichtheid en de daaruit voortvloeiende pompbesparingen.
Deze analyse van de eigendomskosten maakt een betere materiaalkeuze mogelijk in het kader van langetermijninvesteringen zoals drinkwater- en afvalwaternetwerken.
In Richtlijn 2014/25/EU betreffende overheidsopdrachten wordt in artikel 83 geadviseerd om offertes te kiezen op basis van de levenscyclus kosten.
 

Wist u dat?

100% van de Saint-Gobain PAM-productie wereldwijd ISO 9001-gecertificeerd is. Deze kwaliteitsstandaard maakt het, door invoer van een systeem voor continue verbetering, mogelijk om in te spelen op de behoeften van de klanten.

 

Fototheek

Assistance sur chantier PAM
Assistance sur chantier - Saint-Gobain PAM
1 / 1
Assistance sur chantier PAM